אודות

 2002  חברת קומסטאר הוקמה בשנת

   . מרכז הפיתוח שלנו מתמחה בפיתוח תוכנות בטכנולוגיות המתקדמות ומתן שירותי סיסטם

במחירים ללא תחרות